ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιβατηγά αυτοκίνητα-μοτοσυκλέτες

Μεταβίβαση αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας

Μεταβίβαση αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας λόγω κληρονομιάς

Ταξινόμηση αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας

Άρση παρακράτησης κυριότητας

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς, κλοπής

Καταχώρηση κλοπής οχήματος

Δήλωση διαγραφής αυτοκίνητου

Αντικατάσταση πινακίδων αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας

Αλλαγή χρώματος αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας

Αλλαγή κινητήρα αυτοκίνητου-μοτοσυκλέτας

Οριστική διαγραφή μοτοσυκλέτας λόγω καταστροφής-διάλυσης

Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου – μοτοσυκλέτας λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό

Επαγγελματικά οχήματα

Μεταβίβαση φορτηγού-λεωφορείου ι.χ.

Ταξινόμηση φορτηγού ι.χ.

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού λόγω απώλειας, φθοράς, κλοπής

Οριστική διαγραφή φορτηγού άνω των 3,5 τόνων λόγω καταστροφής-διάλυσης

Οριστική διαγραφή φορτηγού λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό

Μηχανολογικές μελέτες

Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτων έργου
Εγκρίσεις τύπου οχημάτων ειδικού σκοπού

Μελέτες & σχέδια:

Για φορτηγά, μηχανήματα έργου,επικαθύμενα,γερανοφόρα οχήματα,τρέιλερ, μπαγαζιέρες, ρυμουλκούμενα κλπ.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el