ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΛΕΑ)

ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΛΕΑ)

ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΛΕΑ)

Σχετικό άρθρο

Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών.

el