ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Γενικά

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης , όλα τα διπλώματα οδήγησης έχουν ισχύ μέχρι την ηλικία των 65 ετών (στο δίπλωμα αναγράφει το έτος λήξης του).Όταν, λοιπόν, φτάσετε σ΄αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες για την ανανέωση του διπλώματος. Αυτή η ανανέωση θα έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση

Να είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης. Για ξένα διπλώματα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της χώρας σας

Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία διπλώματος οδήγησης.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el