ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σχετικό άρθρο

Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και εταιρικών αυτοκινήτων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.

Διάρκεια του χρόνου οδήγησης

Η κόπωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο 20% περίπου των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η νομοθεσία  θέτει ανώτατα όρια στον χρόνο οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Ο χρόνος οδήγησης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 9 ώρες την ημέρα ή τις 56 ώρες την εβδομάδα. Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών οι οδηγοί πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η νομοθεσία προβλέπει κανόνες κυρίως όσον αφορά

  • την κατάταξη επικίνδυνων ουσιών και ειδών
  • την κατάρτιση των ατόμων που πραγματοποιούν τη μεταφορά
  • τη συσκευασία
  • την επισήμανση
  • τα οχήματα μεταφοράς

Υπερφόρτωση

Η υπερφόρτωση των βαρέων οχημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα ασφάλειας, αλλά και με το υψηλότερο κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου και την συνεπακόλουθη διατάραξη της κυκλοφορίας.

el