ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Δικαίωμα οδήγησης Κατηγορίας AM

Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής-Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα, 45 km/h  ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
Κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση. Ηλικία:16ο έτος

Δικαίωμα οδήγησης Κατηγορίας A1

Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) (1kw = 1,36 hp).
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.
Ηλικία: 18ο έτος.

Δικαίωμα οδήγησης Κατηγορίας A2

Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.Ηλικία:20 έτος,

Δικαίωμα οδήγησης Κατηγορίας A

Μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.
Ηλικία:24 έτος.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el