ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης – δεν πρέπει να παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Αντίγραφο λόγω φθοράς

Όταν η ισχύουσα άδεια οδήγησης έχει φθαρεί και παρουσιάζει αλλοιωμένες πληροφορίες  χρήζει άμεσης αντικατάστασης.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el