ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Για χρήση σε Δικαστήριο (Ποινικό ή Αστικό)

Εξέταση Σχεδιαγράμματος και Έκθεσης Αυτοψίας Ατυχήματος

Αποτύπωση και Φωτογράφηση Τόπου Ατυχήματος

Επιστημονικά Τεκμηριωμένες μετρήσεις και αναλύσεις

Υπολογισμός Ταχύτητας σε Τροχαίο Ατύχημα

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el