ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( ADAS )

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ( ADAS )

Σχετικό άρθρο

Τα προηγμένα συστήματα βοήθειας οδηγού ( ADAS ) (Advanced Driver Assistance Systems),
είναι ομάδες ηλεκτρονικών τεχνολογιών που βοηθούν τους οδηγούς στην οδήγηση και τη στάθμευση.
Μέσω μιας ασφαλούς διεπαφής ανθρώπου-μηχανής, το ADAS συμβάλει καθοριστικά στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια της κίνησης των οχημάτων στους δρόμους, χρησιμοποιώντας μια πλήρης αυτοματοποιημένη τεχνολογία, όπως αισθητήρες και κάμερες, για να εντοπίσει κοντινά εμπόδια ή σφάλματα οδηγού και να ανταποκριθεί ανάλογα.
Τα περισσότερα οδικά ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη .
Το ADAS αναπτύχθηκε για να αυτοματοποιήσει, να προσαρμόσει και να βελτιώσει την τεχνολογία των οχημάτων για ασφάλεια και καλύτερη οδήγηση, αποδεικνύεται ότι μειώνει τους θανάτους από το δρόμο ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα λάθη.
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για την αποφυγή ατυχημάτων και συγκρούσεων προσφέροντας τεχνολογίες που προειδοποιούν τον οδηγό για προβλήματα, και αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του οχήματος, εάν είναι απαραίτητο.
Τα εν λόγω συστήματα επιτελούν λειτουργίες όπως:

Προσαρμογή ελέγχου ταχύτητας
Αναγνώριση οδικής σήμανσης
Ανίχνευση τυφλού σημείου
Προειδοποίησης αποχώρησης από την λωρίδα
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
Προειδοποίηση πιθανής σύγκρουσης
Αυτόματο φρενάρισμα κ.ά.

el