ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σχετικό άρθρο

Η υπερβολική ταχύτητα – ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας – αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων.

el