ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Παράσταση του πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, ως μάρτυρα στο δικαστήριο για την παροχή τεκμηριωμένων τεχνικών αναλύσεων κατά την ακροαματική διαδικασία.