ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Γενικά

Η Μετεκπαίδευση οδηγών  αποσκοπεί στη συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί.

Η σημασία της μετεκπαίδευσης

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται οι οδηγοί τα βασικά στοιχεία οδήγησης διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας.

el