ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων

Φάσεις σύγκρουσης, είδη σύγκρουσης, κινηματική οχήματος κατά την σύγκρουση, γραμμή σύγκρουσης, μέτρηση και καταγραφή παραμορφώσεων, κατηγορίες παραμορφώσεων, συλλογή τεκμηρίων, χρόνος αντίδρασης, σχεδιάγραμμα ατυχήματος, στάδια αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων, συμπεριφορά των επιβατών κατά τη σύγκρουση, εξοπλισμός, φωτογραφική τεκμηρίωση.

Τροχαία ατυχήματα με πεζούς

Φάσεις σύγκρουσης οχήματος με πεζό, η κίνηση του πεζού κατά τη σύγκρουση, συλλογή τεκμηρίων, η συμπεριφορά του πεζού, προσδιορισμός της ταχύτητας του πεζού, μέθοδοι εκτίμησης ταχύτητας σύγκρουσης.

Τροχαία ατυχήματα με δίτροχα οχήματα

Συμπεριφορά του δίτροχου κατά την επιβράδυνση, συλλογή πληροφοριών, ίχνη τροχοπέδησης, μέθοδοι προσδιορισμού μήκους ολίσθησης, κινηματική του δίτροχου κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, κίνηση δίτροχου σε καμπύλη τροχιά, κινηματική του οδηγού, μέθοδοι εκτίμησης ταχύτητας.

Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων με τη βοήθεια Η/Υ

Ανάλυση φωτογραφίας, δημιουργία σχεδίων, αναπαράσταση του ατυχήματος, εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el