ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στον τομέα της τεχνολογίας των οχημάτων αναλύουμε τα πλέον σύγχρονα συστήματα που εμπλέκονται με τον τομέα της μηχανολογίας των οχημάτων ηλεκτρικά- υβριδικά οχήματα, αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφαλείας κ.α.

el