ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Eπιθεώρηση οχήματος

Ο προ-αγοραστικός έλεγχος ενός αυτοκινήτου  είναι η επιθεώρηση που γίνεται από έναν εμπειρογνώμονα για να καθορίσει την κατάσταση ενός οχήματος πριν από την αγορά του. Συνιστάται να πραγματοποιείται επιθεώρηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινήτου (έγγραφα, ζημιά, συντήρηση, ασφάλεια) για να διαπιστωθεί εάν μια αγορά αποτελεί καλή επένδυση.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el