ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 51 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Κατά την κατάρτιση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του πίνακα πραγματογνωμόνων και για τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα συμβάντα από τροχαίο ατυχήματα, πρέπει να περιλαμβάνονται σ’ αυτόν πρόσωπα, τα οποία έχουν τεχνική επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία για θέματα κυκλοφορίας κατά προτιμηση από δημόσιους υπαλλήλους ή συνταξιούχους που υποδεικνύονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Τεχνικά Επιμελητήριο της Ελλάδος και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην χώρα μας τη Διεθνή Ομοσπονδια Αυτοκινήτου.

el