ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ(Π.Ε.Ι)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ(Π.Ε.Ι)

Γενικά για το Π.Ε.Ι.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αφορά την επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των Επαγγελματιών Οδηγών πάνω σε σύγχρονα θέματα μεταφορών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών τόσο κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού. Μέσω του Π.Ε.Ι. προωθείται η ορθολογική και αμυντική οδήγηση η οποία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης των ατυχημάτων.

Η κατοχή Π.Ε.Ι. πιστοποιείται από τον κωδικό «095» ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της άδειας οδήγησης δίπλα από την αντίστοιχη κατηγορία την οποία αφορά.

ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ C - Άδειες οδήγησης κατηγορίας C
που εκδόθηκαν ΜΕΤΑ τις 10/09/2009

Για την έκδοση του το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.
Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης άδειες οδήγησης κατηγορίας C που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ τις 10/09/2009 απαιτείται ο υποψήφιος να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 35 ωρών.

ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ D- Άδειες οδήγησης κατηγορίας D που εκδόθηκαν ΜΕΤΑ τις 10/09/2008

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.
Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης άδειες οδήγησης κατηγορίας D που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ τις 10/09/2008 απαιτείται ο υποψήφιος να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 35 ωρών.

Εξαιρέσεις έκδοσης Π.Ε.Ι. Οι εξαιρέσεις αφορούν οχήματα:

Του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Το οποίο ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα).
Το οποίο δεν ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), χρησιμοποιείται όμως απ΄αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.
Το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).
Το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέου ή μεταποιημένου ή διασκευασμένου οχήματος, το οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
Το οποίο χρησιμοποιείται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
Το οποίο χρησιμοποιείται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο ΠΔ 74/2008).
Το οποίο χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Το οποίο μεταφέρει υλικό ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού του και η οδήγηση του οχήματος αυτού δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.
Το οποίο μεταφέρει υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη των φορτηγών.
Το οποίο χορηγείται σε μεταφορική επιχείρηση, πρακτορείο μεταφορών για την μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκει σε αυτή.το οποίο ανήκει σε επιχείρηση παροχής οδικής βοήθειας.
Το οποίο ανήκει σε Κοινωφελή Οργανισμό ή Ίδρυμα, σε αεροπορική επιχείρηση, σε βιομηχανική επιχείρηση, εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων, σε επιχείρηση εκμετάλλευσης ορυχείων ή μεταλλίων, σε επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών και καζίνων, σε επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, σε  γεωργικό συνεταιρισμό, σε Νομικό Πρόσωπο & επιχείρηση του Ν. 2218/94, σε Σύνδεσμο Δήμων ή Κοινοτήτων, σε ΝΠΔΔ, σε ίδρυμα, σε Νομικό Πρόσωπο και Σύλλογο που έχει ως έργο τη φροντίδα και περίθαλψη ΑΜΕΑ και σε εκκλησιαστική μονή, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιωτική χρήση του οχήματος και δεν υφίσταται εμπορικός χαρακτήρας της μεταφοράς.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    en_US